کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

ترجمه

سه شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ


به تازگی نشر هیرمند این دو ترجمه را از من منتشر و روانة بازار کتاب کرده است. «بره‌ای که گرگ شد» همچنان که از نامش پیداست، ماجرای بره‌ای است که هوس می‌کند گرگ جنگل باشد. به بنگاه کاریابی می‌رود و .... اما ماجرای «افسانه افسانه است، افسانه است» از این قرار است که:

روزی روزگاری پادشاهی و شاه‌بانویی و شاه‌دختی در قصری افسانه‌ای زندگی می‌کردند. همه‌چیز روبه‌راه بود، تا این که ناگهان یک روز صبح نویسندة جوان افسانه دست از نوشتن ‌کشید و زندگی در قصر از حرکت باز ایستاد. گل‌های گلستان قصر خشکیدند. در اوج تابستان، هوا سرد شد. خدمتکاران منتظر آخرین فرمان نویسنده خشکشان زد. پادشاه و شاه‌بانو و شاه‌دخت ساکنان افسانه‌ای قصر افسانه‌ای به فکر چاره افتادند.
  • محمد همتی