کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

دنیا بس بزرگ است

آن قدر که در گوشه ای از آن زنی می رقصد

و در گوشه ای دیگر زنی مویه می کتد

دنیا بس کوچک است

آن قدر که در قلب هر دو زن اندوهی هست

در قلب هر دو زن شادی هست


چهارم بهمن ۱۳۹۵

  • محمد همتی