کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده استدیروز عصر این عزیزان به بهانه رمان مارش رادتسکی به فروشگاه کتاب ایرانیان در کنار دریاچة چیتگر آمده بودند تا به دوستداران کتاب و ادبیات بگویند، تا شما هستید و کتاب می‌خوانید، ما هستیم. علی عبداللهی و مهدی غبرایی و احد علیقلیان و اسدالله امرایی و علیرضا طاقدره و دوستان دیگر از دور و نزدیک آمده بودند. آزاد عندلیبی مجری مراسم هم اجرای گرم و صمیمانه‌ای داشت. از مارش رادتسکی گفتیم و از ادبیات و ترجمه و لذتها و مرارتهایش، از سانسور. جمع صمیمی و خوبی بود و علاوه بر دوستانی که نشسته بودند، دیگرانی ایستاده‌ به ما دلگرمی می‌دادند. جای همه دوستداران کتاب و ادبیات خالی. مارش رادتسکی را برای دوستدارانش این‌طور امضا کردم:

به یاد یوزف روت، نویسنده‌ای که روزگارش را شناخت.
  • محمد همتی