کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است
مارش رادتسکی هم‌عصر آثاری بزرگ در ادبیات آلمانی اوایل قرن بیستم است که سهمی عمده در شکل‌گیری مفهومی به نام رمان مدرن یا رمان قرن بیستم داشته‌اند. از آن جمله می توان کوه جادو (توماس مان)، محاکمه و قصر (فرانتس کافکا)، گرگ بیابان (هرمان هسه)، میدان الکساندر (آلفرد دوبلین)، مرد بدون ویژگی (روبرت موزیل) را برشمرد. ماریو بارگاس یوسا آن را از بهترین رمان‌های سیاسی قرن بیستم خوانده و گفته است که در نگارش رمان معروفش سور بز از آن الهام گرفته است. 

روت در این اثر روایت زندگی سه نسل از خاندان تروتا را که عمر را در خدمت امپراتوری اتریش مجارستان گذرانده‌اند، دستمایة روایت فروپاشی این امپراتوری بزرگ قرار داده است. پدربزرگ جان امپراتور را در نبرد سولفرینو نجات داده است و پسر کارمندی عالی‌رتبه و نوه، افسر ارتش است. اما زمان صلح است و این افسر جوان ارتش احساس بیهودگی می‌کند.

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۰۹ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۵۷
  • محمد همتی