کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

اگر مراقب خودمان نباشیم، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و هر چه ما را از خود به در می‌آورد، خودی بسیار تأثیرپذیر کم‌عمق و سست در ما می‌کارند. هنوز خیرخواه‌ترین و بی‌زیان‌ترین دوستان ما پس از صدها و شاید هزارها سال کتاب‌ها هستند. آن‌ها ما را به دنیای درون‌مان فرا می‌خوانند و به ما عمق می‌بخشند. زنده باد کتاب!
  • محمد همتی