کلمه

در آغاز کلمه بود

کلمه

در آغاز کلمه بود

محمد همتی ( -1358)
مترجم زبان و ادبیات آلمانی
و شاعر جمع کوچک دوستانش
Mohammad Hemati
Persischer Übersetzer deutscher Literatur
und Dichter im kleinen Kreise seiner Freunden

Instagram
برگ‌های عمرم
بره ای که گرگ شد افسانه افسانه است افسانه است فرانتس کافکا بی همان پینوکیو جادوگر کوچولو فرجام آندریاس آدولف ه. دو زندگی هنر دقت ویتگنشتاین l721833_.jpg n6331_.jpg t597463_.jpg اینک خزان

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده استمارش رادتسکی، چاپ دوم،آراسته‌تر و پیراسته‌تر و خوش‌دست‌تر. به همین مناسبت مصاحبه مختصری با ایبنا داشته‌ام.

با آن گوشی سروصدای محیط را موقع کار تحمل می‌کنم. هیاهوی روزگار را کاریش نمی‌شود کرد.

  • محمد همتی